MODELBOUW DOOR

                ALBERTSCHOLTHEIS

                                   De tuinbaan.

Als extra dimensie van de modelbouw heb ik een tuinbaan op schaal 1 : 22,5 in de tuin aangelegd. Het materieel is van LGB. De (tuin)spoormaatschappij is de Lake George & Boulder ( LG&B).

             

De baan is een eenvoudig slingerend ovaal met twee stations waar de trein stopt door middel van een Fleischman tijdschakelaar. De stroomtoevoer vanuit huis loopt ondergronds en via een PTT-stekker kan ik de trein door een kastje besturen. Daarnaast zijn twee zijsporen aangelegd.

De gebouwen zijn grotendeels zelf gebouwd van triplex of MDF-plaat. De gebouwen zijn eerst geverfd met het ( inmiddels uit de handel genomen) carbolineum. De bruine kleur dringt de eerste jaren langzaam maar zeker door iedere beits of verf heen, maar verrotten is er niet meer bij.

De verbindingen (de raillasjes) tussen de railstukken lieten op den duur steeds minder stroom door. Deze zijn na een tiental jaren vervangen door massieve lasjes met stalen schroefjes.

LG&B is een eenvoudige romantische baan met zoveel mogelijk natuur.