MODELBOUW DOOR                     

                ALBERTSCHOLTHEIS

                                           BAANONTWERP

                       Hier een schematische schets van de baan.

De ( zwarte) gelijkstroombaan is in wezen een groot ovaal, waarbinnen de ( rode) wisselstroombaan in botvorm gelegen is.

Bij Valmar takt een gelijkstroombaan ( grijze lijn af naar boven, richting Santa Fe.

In Altenstein takt een (oranje) wisselstroombaan af, de stadstram van Altenstein, met zijsporen van de Schultheiss-brouwerij ( oranje lijnen) Onder de Factorij loopt een lager gelegen wisselstroombaan ( ertstrein) (oranje lijn)

Er zijn twee malspoorlijnen: (blauwe lijnen)

a. Rondom Walkan naar Valmar.

b. Rondom Altenstein, de hogergelegen smalspoortram  ( "Elevated")

Op het eerste gezicht een wirwar van lijnen. Door de verschillende niveaus valt dit mee. Gedeeltelijk liggen trajecten onder bergen of gaan ze verscholen in de bebouwing.

De (zwarte) gelijkstroombaan en de (rode) wisselstroombaan vormen samen de hoofdbaan. Door gebruik van märklin K-rails vormen de drie sporen een eenheid.